Przygotowanie zwierząt do wyjazdu do krajów Unii Europejskiej i poza nią

Przygotowanie zwierząt do wyjazdu do krajów Unii Europejskiej i poza nią

Procedura wywozu zwierząt (psy, koty, fretki) do krajów UE:

1. Oznakowanie zwierzęcia – wszczepienie mikroczipu
Niektóre kraje w wyjątkowych sytuacjach uznają tatuaż – musi być czytelny, wykonany przed 03.07.2011 i właściciel musi posiadać przy sobie dowód oznakownia tatuażem. Nie dotyczy to Irlandii, Malty i Wielkiej Brytanii.

2. Zaszczepienie przeciwko wściekliźnie
Szczepienie uzyskuje ważność po 21 dniach w przypadku zwierzęcia szczepionego po raz pierwszy w wieku powyżej 3 miesięcy (szczepienie młodszego zwierzęcia jest niedopuszczalne). W przypadku kolejnych szczepień wykonywanych w terminie szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania.

Niektóre kraje w wyjątkowych przypadkach umożliwiają wwóz zwierząt młodszych niż 3 miesięczne i nie zaszczepionych przeciwko wściekliźnie – szczegóły na stronie www.wetgiw.gov.pl

3. Wystawienie paszportu
Wszystkie zabiegi muszą być odnotowane w paszporcie wraz z pieczątką lekarza.

4. Do krajów : Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia i Malta odrobaczenie przeciwko Echinococcus sp.
Odrobaczenie preparatem zawierającym prazikwantel w terminie między 120 a 24 godziny przed planowanym wjazdem do tego kraju.

*W przypadku wywozu zwierząt w celach komercyjnych lub wywozu 5 zwierząt lub więcej wymagane jest świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii

*Więcej szczegółowych informacji na stronie www.wetgiw.gov.pl

Procedura wywozu zwierząt do Norwegii

1. Oznakowanie zwierzęcia – wszczepienie mikroczipu
Uznanie tatuażu – patrz wyżej

2. Zaszczepienie przeciwko wściekliźnie
Uzyskanie ważności – patrz wyżej

3. Odrobaczenie przeciwko Echinococcus spp.
Odrobacznie preparatem zawierającym prazikwantel w ciągu 10 dni przed planowanym wwozem zwierzęcia do Norwegii. ! Odrobaczenie musi zostać powtórzone w ciągu 7 dni po przyjeździe.

! Zabrania się wwozu psów niebezpiecznych :

Dotyczy psów ras Pit Bull Terrier, Amstaff, Fila Brasileiro, Tosa Inu i Dogo Argentino