Znakowanie zwierząt mikroczipami i wystawianie paszportów

Znakowanie zwierząt mikroczipami i wystawianie paszportów

  • Wszczepiamy mikroczipy spełniające wymogi międzynarodowe
  • Wystawiamy paszporty obowiązujące we wszystkich krajach Unii Europejskiej i poza Unią